Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Wouters is van oorsprong typograaf. Letters en woorden vormen nog steeds belangrijke elementen in de monumentale muurschilderingen die hij sinds een aantal jaren maakt. Generieke woorden en zinnen krijgen bij Wouters een specifieke, soms poëtische betekenis door de context waarin hij ze plaatst. Met kleur en vorm zoekt hij naar manieren om de letters ruimtelijke kwaliteit te geven. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar de werking van ornamenten en de wijze waarop patronen ontstaan door een geperfectioneerde herhaling van stroken.

Job Wouters maakt sinds 2014 een serie muurschilderingen in de foyer van Het Nieuwe Instituut.

Hieronder een time-lapse film van de nieuwste muurschildering, gemaakt in februari 2016.

 

 

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Tijdelijk Modemuseum
Guus Beumer
EventArchitectuur
Maureen Mooren
Moniker

Dit project maakt deel uit van de programmalijn De Dingen en De Materialen en het dossier Materiaalinnovatie.

Mode heeft stilzwijgend het idee van vernieuwing vernieuwd door het verleden telkens opnieuw te verkopen als toekomst. Dit staat in schril contrast met de gedachte dat vernieuwing altijd voortkomt uit technologische innovatie.